středa 17. srpna 2011

Falošné učenia v posledných dňoch

slovenské titulky