sobota 8. ledna 2011

Co Bůh říká na náboženské modly?Nevztyčíš si posvátný sloup; to Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí.
5. Mojžíšova 16:23

Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.

2. Mojžíšova 20:3-5

Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.

1. Timoteovi 2:5-6

Děti, varujte se modlářství.

1 Jan 5:21

Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám,

svou chválu nepostoupím modlám.

Izajáš 42:8
Jsme Spaseni jedině vírou v Ježíše Krista!